Home


Juliëtte ZwinkelsWij helpen u bij:

  • Projectontwikkeling en bestemmingsplannen;
  • Handhaving door de overheid;
  • Schadevergoeding van de overheid.

Wij staan voor:

  • Deskundig advies en grondige aanpak;
  • Slagvaardig optreden;
  • Net op een andere manier omgaan met overheden;
  • Nakomen van gemaakte afspraken.
Loopt u aan tegen problemen met betrekking tot een bestemmingsplan? Twijfelt u nog of het zin heeft daartegen in beroep te gaan? Bezoek dan de website BestemmingsPlanBezwaar.nl.
U vindt daar veel informatie over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, en vergunningvrij bouwen. U kunt er bovendien een quickscan aanvragen, waarmee wij u wellicht kunnen helpen uw bouwproject te realiseren.